Nieuws

14mei

Reeks “nieuwe sociale maatregelen vanaf 1 januari 2024”

Auteur: Yente Caluwaerts Locatie: België Vakgebied: Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid Datum: 14/05/2024

Sedert begin 2024 zijn er een aantal nieuwe maatregelen voor bedrijven in werking getreden. In deze reeks wordt een overzicht gegeven van de voornaamste nieuwe maatregelen. In deze bijdrage behandelt Yente Caluwaerts het onderwerp ‘behoud van een persoonlijk telefoonnummer na beëindiging van de arbeidsovereenkomst’ behandeld’.

Yente Caluwaerts

Reeks “nieuwe sociale maatregelen vanaf 1 januari 2024”

Deel 3: Behoud van een persoonlijk telefoonnummer na beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Behoud van een persoonlijk telefoonnummer

Sommige werkgevers geven hun werknemers de mogelijkheid om hun persoonlijk telefoonnummer waarover zij beschikten voor het sluiten van de arbeidsovereenkomst te behouden voor hun professioneel gsm-abonnement. Dit gebeurt dan door het persoonlijke nummer te behouden en dit naar de werkgever over te dragen. De werkgever neemt dan een abonnement bij een operator en betaalt de kosten ervan.

Heel wat werknemers vinden dergelijke regeling erg praktisch. Zo hoeven persoonlijke contacten niet ingelicht te worden dat de werknemer voortaan best op een ander nummer gecontacteerd wordt. Daarnaast wordt vermeden dat de werknemer opgebeld wordt door contacten van diegene die het nummer vroeger gebruikte en die nog niet op de hoogte zijn van de wijziging in persoon die het nummer gebruikt.

Wat bij het einde van de arbeidsovereenkomst?

Bij het einde van een arbeidsovereenkomst geeft dergelijke regel daarentegen wel vaak aanleiding tot discussies. In de overeenkomst tot overname van het nummer wordt immers vaak niet voorzien dat het nummer opnieuw naar de werknemer zal overgedragen worden van zodra de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Werkgevers willen immers vermijden dat de (ex-)werknemer het nummer bekend bij zijn klanten bij een nieuwe (concurrerende) werkgever zou kunnen blijven gebruiken.

Sinds 1 januari 2024 is er een nieuwe regel van kracht waarbij een werknemer het recht heeft om het telefoonnummer waarover hij beschikte voor het sluiten van de arbeidsovereenkomst, maar dat hij aan het begin of tijdens de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst aan de werkgever heeft overgedragen, aan hem te laten teruggeven. Het kernidee van deze wetswijziging is dat de privacy van een ex-werknemer die zijn telefoonnummer naar de werkgever overgedragen heeft, moet primeren.

Die teruggave van het nummer moet door de werknemer schriftelijk worden aangevraagd binnen één maand na het einde van de arbeidsovereenkomst. Als aan deze voorwaarde werd voldaan, kan de werkgever niet weigeren om het nummer terug te geven.

Opgelet, deze nieuwe wet is alleen van toepassing op werknemers die hun persoonlijke nummer aan de werkgever overgedragen hebben. Indien het dus gaat om een telefoonnummer dat altijd op naam van de werkgever stond, kan de werkgever weigeren om het nummer terug naar de ex-werknemer over te dragen.

Deze nieuwe regel geldt overigens bij elke beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Het maakt dus niet uit of de werknemer ontslag genomen heeft, ontslagen werd of zelfs wegens dringende reden werd ontslagen.


Delen op:

Gerelateerde artikelen