Nieuws

17apr

Reeks “nieuwe sociale maatregelen vanaf 1 januari 2024”

Auteur: Yente Caluwaerts Locatie: België Vakgebied: Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid Datum: 17/04/2024

Sedert begin 2024 zijn er een aantal nieuwe maatregelen voor bedrijven in werking getreden. In deze reeks wordt een overzicht gegeven van de voornaamste nieuwe maatregelen. In deze bijdrage behandelt Yente Caluwaerts het onderwerp ‘tijdelijke werkloosheid en bijkomende toeslag van 5 euro’.

Yente Caluwaerts

Reeks “nieuwe sociale maatregelen vanaf 1 januari 2024”

Deel 2: Tijdelijke werkloosheid en bijkomende toeslag van 5 euro

Tijdelijke werkloosheid: verlaging uitkering

Een werknemer kan tijdelijk werkloos worden gesteld door zijn werkgever. Hiervoor kunnen verschillende redenen bestaan, denk aan: een daling in bestellingen, een daling van de productie, een technische storing, slecht weer,… In dat geval blijft de werknemer in dienst, maar voert hij minder prestaties uit. Ter compensatie ontvangt de werknemer een uitkering van de RVA. Deze uitkering wordt vanaf 1 januari 2024 berekend op 60 % in plaats van op 65 % van het (eventueel begrensd) brutoloon. Enkel de uitkering tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal nog aan 65 % worden berekend.

Bijkomende toeslag van 5 euro

Om werknemers niet in de kou te laten staan, wordt er in de plaats wel voorzien in een extra toeslag van 5 euro per dag voor elke dag waarvoor de werknemer een uitkering tijdelijke werkloosheid krijgt. Deze regel geldt voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid (wegens technische stoornis, economische oorzaken of slecht weer), maar niet voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Een werknemer die zich in dergelijke situatie bevindt heeft niet automatisch recht op deze toeslag. De voorwaarden om recht te hebben op de toeslag zijn als volgt:

  • Indien de werknemer zijn brutoloon lager is dan 4.000 euro, heeft hij recht op deze toeslag vanaf de eerste dag die gedekt wordt door de uitkering tijdelijke werkloosheid.
  • Indien de werknemer zijn brutoloon hoger is dan 4.000 euro, heeft hij slechts recht op deze toeslag vanaf de 27ste dag tijdelijke werkloosheid in hetzelfde kalenderjaar bij dezelfde werkgever.

Er bestaat een uitzondering op dit recht: een werkgever moet deze toeslag niet betalen wanneer een collectieve arbeidsovereenkomst een percentage van het loon van de werknemer waarborgt waardoor deze werknemer al een supplement ontvangt dat ten minste gelijk is aan de bijkomende toeslag.


Delen op:

Gerelateerde artikelen