Vakgebieden

1Consultatiegegevens
2Contactgegevens
Klik op dit gebied om bestanden te uploaden U kunt tot 3 bestanden uploaden.
We accepteren PDF, JPEG en PNG bestanden.

Vreemdelingenrecht, het recht van toegang en verblijf met betrekking tot niet Belgen én hun persoonlijke relaties met Belgen.

De regelgeving is een combinatie van internationale en nationale teksten.
Zo is er uiteraard de Conventie van Genève van 1951, die samen met haar protocol de basisprincipes regelt inzake de internationale bescherming van vluchtelingen.
Recent werd deze basisbescherming door Europa uitgebreid met de zogenaamde subsidiaire beschermingsstatus.
En tenslotte zijn er de vele nationale regels die alle aspecten van het vreemdelingenrecht bestrijken.

COTTYN heeft een ruime ervaring en een gespecialiseerd team van advocaten ter beschikking die beslagen zijn in het ruime vreemdelingenrecht.
Tot het cliënteel behoren vele erkende en geregulariseerde vluchtelingen, maar ook lokale overheden, studenten, sportverenigingen, familieleden,….

Een greep uit de procedures:

  • asiel (van aankomst tot erkenning of terugkeer)
  • regularisaties
  • huwelijkssluiting en weigering (schijnhuwelijken)
  • gezinshereniging en gezinsvorming
  • medisch verblijf
  • arbeidskaarten en vergunningen
  • het begeleiden van visumaanvragen (studentenvisa, toeristenvisa, kort en lang verblijf…)
  • topsporters
  • mensenhandel
  • het bekomen van het statuut van staatloze