Vakgebieden

1Consultatiegegevens
2Contactgegevens
Klik op dit gebied om bestanden te uploaden U kunt tot 3 bestanden uploaden.
We accepteren PDF, JPEG en PNG bestanden.

Het team voor familierecht bestaat uit gespecialiseerde advocaten met bijkomende opleidingen in bemiddeling, jeugdrecht, enz., aangevuld met een zeer ruime en erg belangrijke praktische ervaring.
De behandeling van de dossiers wordt gekenmerkt door een grote openheid en betrokkenheid.

 • Bij de opening van het dossier wordt duidelijk beschreven wat de potentiële mogelijkheden van aanpak zijn. In overleg met de cliënt wordt bepaald wat de te volgen strategie zal zijn, uitgaande van een evenwichtige inschatting van de haalbare standpunten.
 • De cliënt wordt in elk stadium van diens dossier uitvoerig ingelicht over de evolutie ervan. Elke verdere stap wordt slechts gezet na expliciet akkoord van de cliënt.
 • De advocaat/dossierbehandelaar is steeds bereikbaar voor vragen, opmerkingen en suggesties.

Deelgebieden:

 • Familierecht
  • Kinderen, afstamming, adoptie
  • Huwelijk, wettelijke samenwoning
  • Dringende voorlopige maatregelen
  • Echtscheiding
  • Alimentatie
  • Bemiddeling in familiezaken
 • Vermogensplanning
  • Familiaal vermogensrecht
  • Huwelijkscontracten
  • Erfrecht
  • Schenkingen en handgiften
  • Testamenten en ascendentenverdeling
  • Successieplanning
  • Trusts, stichtingen en administratiekantoren
  • Fiduciaire overeenkomsten
  • Internationale vermogensplanning
  • Fiscale aspecten van successie- en vermogensplanning

FAQ

Wat als ik niet met de tegenpartij door één deur kan?

Juist in een situatie waarbij je de tegenpartij niet kan uitstaan, is het van belang om een advocaat in te schakelen. Eén van de deontologische codes van de advocaat schrijft voor dat advocaten erop moeten toezien dat de communicatie tijdens een procedure steeds via de advocaten verloopt. Zodoende kan het conflict tussen de partijen op een beschaafde en serene wijze worden afgehandeld.