Over ons

COTTYN Netwerk

COTTYN Netwerk

Het COTTYN Netwerk is begonnen met het hoofdkantoor in België dat is opgestart in 1978. Polen trad als eerste toe in 2006 en sindsdien breidden we uit tot het netwerk dat we jou vandaag kunnen aanbieden met naast België en Polen ook kantoren in Slovakije, Tsjechië, Oostenrijk, Oekraïne, Hongarije, Roemenië, Nederland en Frankrijk.

Met die verzameling aan vestigingen binnen Oost‑ en Centraal‑Europa kunnen wij een internationaal team van advocaten aanreiken binnen zowat alle rechtstakken. Naast onze vaste vestigingen hebben wij ook nog heel wat internationale relaties opgebouwd wat ons netwerk alleen maar ten goede komt. Niet alleen om je in de landen in kwestie zelf bij te staan, maar ook voor grensoverschrijdende projecten en dossiers, iets waar wij de afgelopen jaren reeds heel wat ervaring in hebben opgebouwd.

Onze missie

Onze missie

COTTYN Advocaten staat voor kwaliteitsvolle juridische dienstverlening met tevreden cliënten als ultieme doel.

Met de interdisciplinaire teams in onze kantoren wordt er heel wat onderling overleg gepleegd over verschillende materies heen wat de kennis van het COTTYN netwerk enorm vergroot. Die kennis wordt dan resultaatgericht omgezet in de praktijk. Wij streven naar transparante communicatie naar de cliënt toe over elke stap in het dossier alsook over de financiële kant van de zaak.

Niet alleen moet de communicatie transparant zijn, ook snel. Meer dan ooit wordt dat verwacht in dit digitaal tijdperk. Naast de standaard communicatiemiddelen (telefoon, e-mail, post …) werken wij ook met e‑consultaties via Microsoft Teams of andere platformen indien gewenst.

Om het bovenstaande te kunnen realiseren doen onze advocaten ook dagelijks beroep op de administratie van hun kantoor. Om zowel partners, advocaten als administratieve medewerkers gemotiveerd en enthousiast deel te laten uitmaken van het netwerk streeft COTTYN ernaar om elk individu te laten ontwikkelen op hun manier en dit ook aan te moedigen.

Onze visie

Onze visie

Naar de toekomst toe wil COTTYN Advocaten haar bestaand cliënteel de huidige, kwaliteitsvolle juridische dienstverlening kunnen blijven garanderen.

Daarnaast streven we er ook naar om steeds op zoek te gaan naar interessante, zakelijke relaties om ons netwerk uit te breiden en zo een meerwaarde te kunnen bieden aan onze huidige partners alsook aan ons bestaand en nieuw cliënteel.

Om jou een zo uitgebreid mogelijke dienstverlening aan te bieden willen wij via zoveel mogelijk kanalen bereikbaar zijn. Daarom blijven wij vernieuwen op het gebied van digitalisering en bekijken wij steeds welke opties gunstig zijn voor onze kantoren en cliënteel.

Juridische dienstverlening

Juridische dienstverlening

COTTYN verleent juridische diensten aan zowel particulieren, ondernemingen als overheden. Kwalitatief maatwerk binnen een kort tijdsbestek aan competitieve tarieven is het engagement dat we nemen ten aanzien van iedere cliënt.

Documenten, overeenkomsten, dagvaardingen, familiale problemen, rechtsbijstand … Vaak is het een kwestie van teveel en te juridische informatie die plots op je afkomt. Door de bomen zie je het bos niet meer. Bij COTTYN advocaten is onze eerste doelstelling je te informeren en adviseren.

Advies is de eerste optie in juridische dienstverlening en gebeurt over de gehele looptijd van je zaak. Onze kantoren bieden daarbovenop ook advies aan zonder de opening van een dossier. Via een consult van een halfuur tot een uur, afhankelijk van de materie, lopen wij alle kwesties, problemen en eventuele documenten samen met jou door. Pas nadien beslis je zelf of je hiermee zelf verder kan of een dossier wenst te openen.

COTTYN advocaten geeft advies in zaken van alle particuliere zowel als zakelijke en ondernemingsmateries. Laat u vooraf goed informeren voordat u belangrijke en onomkeerbare stappen neemt.

Buitengerechtelijke geschillenoplossingen winnen steeds meer aan belang. Procedures voor de rechtbank kosten veel geld, duren lang en hebben geen garantie dat je als partij tevreden bent met het resultaat. Steeds meer rechtbanken verplichten zelfs dat onenigheden eerst aan een bemiddelaar worden voorgelegd.

Bij onderhandeling en bemiddeling ligt de focus niet op winnen en verliezen maar op het zoeken van een gemeenschappelijk draagvlak en het creëren van alternatieve oplossingen die ervoor zorgen dat iedereen zich kan vinden in de uitkomst.

Uit onderzoek blijkt dat onderhandelen en bemiddelen voordeliger is en leidt tot betere langdurige oplossingen dan een vonnis van de rechtbank.

Ons kantoor heeft tal van erkende onderhandelaars en bemiddelaars binnen specifieke vakgebieden die uw zaak kunnen behartigen

Onderhandelen

Iedereen kan onderhandelen: op school heb je vast en zeker wel eens voetbalstickers of knikkers geruild, op de lokale rommelmarkt onderhandelen over de prijs van een vaas …

Bij een onderhandeling zal het eigenbelang nog altijd voorgaan, door samen rond tafel te zitten en te luisteren naar elkaars ideeën kan een akkoord worden bereikt. Je kan dit doen met alleen de betrokken partijen, maar ook in aanwezigheid van advocaten, experten en adviseurs. Een advocaat kan je goed adviseren over wat wel en niet in een rechtsgeldige overeenkomst kan worden geschreven.

Collaboratief onderhandelen

Collaboratief onderhandelen is een specifieke vorm van onderhandelen. Partijen en hun advocaten gaan in dialoog, maar de advocaten hebben de opdracht gekregen een akkoord te bekomen.

Advocaten moeten hiervoor een specifieke opleiding volgen en treden niet op in hun klassieke rol. De advocaat zal samen met zijn tegenstrever proberen oplossingen te bedenken en de partijen van een akkoord te overtuigen. Er is hierbij geen sprake van een neutrale externe persoon. Een expert kan wel betrokken worden om advies te geven.

Bemiddelen

Bij een bemiddeling komt een neutrale, onpartijdige en onafhankelijke externe persoon mee aan tafel zitten. De partijen zullen nog altijd hun verhaal kunnen uiteenzetten en proberen elkaar te overtuigen, maar de neutrale bemiddelaar zal de gesprekken in goede banen leiden en gevoelige punten zo aanpakken zodat een oplossing mogelijk is.

De bemiddelaar kan op vraag van de partijen een overeenkomst opstellen, die vervolgens door de rechtbank kan worden bevestigd.

Alvorens partijen beslissen een procedure te starten, kunnen zij steeds eerst een verzoeningsprocedure vragen. Bij een verzoening leggen de partijen hun geschillen bij zonder dat een proces wordt gevoerd of een lopend proces wordt stopgezet. Als advocaat kunnen wij je hier in bijstaan.

Blijft de tegenpartij moeilijk doen en kan je niet door eenzelfde deur? Ondanks een goede adviesverlening, doorgedreven onderhandelingen of bemiddeling kan het toch tot een procedure komen.

Onze advocaten zullen ten alle tijden op zoek gaan naar gemeenschappelijke grond tussen de partijen zodat er een akkoord kan bereikt worden. Ook indien er reeds een procedure is ingesteld, kan er een akkoord tot stand komen. De rechter zal het akkoord desgevallend bekrachtigen en een akkoordvonnis uitspreken dat bindend is voor de partijen.

COTTYN Advocaten kan u bijstaan voor alle rechtbanken en dat in alle landstalen.

Door ons netwerk aan kantoren hebben wij de unieke positie om ook voor problemen over de landsgrenzen heen uw aanspreekpunt te zijn. Door de jaren heen hebben wij een ruim netwerk in het buitenland uitgebouwd waarop wij kunnen terugvallen.

Behoefte aan juridische ondersteuning binnen je onderneming? Een bedrijfsjurist aanwerven is voor heel wat ondernemingen een te hoge kost. COTTYN advocaten biedt verschillende oplossingen op maat van jouw bedrijf aan.

We bieden zowel in house legal management aan waarbij één of meerdere van onze advocaten gedurende een afgesproken tijdspanne bij jou op het bedrijf komt zowel als legal management op afstand.

Samen met de verantwoordelijke binnen je organisatie bekijken we de noden, welke materie en omvang van de situatie. Op basis hiervan stellen we één of meerdere in house advocaten voor. Interesse? Neem zeker contact op met één van onze kantoren.