Vakgebieden

1Consultatiegegevens
2Contactgegevens
Klik op dit gebied om bestanden te uploaden U kunt tot 3 bestanden uploaden.
We accepteren PDF, JPEG en PNG bestanden.

Een gezonde, voorspelbare cash flow is onmisbaar voor een succesvolle organisatie. Wanbetalers zetten druk op de kasstroom van een bedrijf en zorgen voor heel wat administratieve en financiële (werk)last.

Advocatenkantoor COTTYN garandeert een snel, efficiënt en rechtvaardig beheer van uw invorderingen, met respect voor het sociale en humane imago van uw organisatie. Terwijl u zich focust op de essentie en kerntaken van uw bedrijf, zorgen wij ervoor dat uw facturen sneller betaald worden en uitstaande kredieten beperkt blijven.

COTTYN levert een volledige service, over de taal- en landsgrenzen heen, met de focus op efficiënte, een snelle dienstverlening, kostenbeheer en transparante informatieverstrekking, wat u tijd en kosten bespaart.

Binnen ons volledig geïntegreerd invorderingsproces werken, rapporteren, communiceren … alle actoren op hetzelfde centrale softwareplatform. Dit garandeert een snel administratief en procedureel invorderingsproces met een hogere recuperatiegraad tot gevolg. Alle partijen kunnen dit softwareplatform 24/7 raadplegen om de actuele stand van zaken van elk dossier op te volgen.

Relevante informatie van alle betrokken partijen wordt op een geautomatiseerde en gebruiksvriendelijke wijze beschikbaar gesteld. Dit omvat betalingen, afbetalingsplannen, briefwisseling en andere communicatie, documenten, stand van zaken, etc. We benadrukken dat er 100% financiële transparantie is (alle bedragen die door de debiteur betaald worden zijn zichtbaar, inclusief de betaalde kosten aan de gerechtsdeurwaarder) wat onze manier van werken behoorlijk uniek maakt.

Elk incassodossier is uniek. Ons invorderingsproces kan volledig aangepast worden in functie van specifieke processen of wensen, zoals onder meer de keuze van de opeenvolgende acties en de periodes ertussen. Daarnaast beslist u ook welke werkwijze wij hanteren. De zakelijke aanpak, met maximale druk. Of de sociale aanpak, met ruime betalingsfaciliteiten. We hanteren hoe dan ook een strikte deontologische code die waarborgt dat uw imago niet wordt geschaad.