Vakgebieden

1Consultatiegegevens
2Contactgegevens
Klik op dit gebied om bestanden te uploaden U kunt tot 3 bestanden uploaden.
We accepteren PDF, JPEG en PNG bestanden.

Het bouwrecht omvat een zeer brede waaier van activiteiten en dus ook tal van mogelijke probleemstellingen.
Onze advocaten zijn vertrouwd met elk aspect in het bouwproces en dit in de ruimste betekenis van het woord, zowel inzake private bouwwerken als inzake overheidsopdrachten, zowel nationaal als internationaal.
Tot ons cliënteel behoren zowel particulieren als ondernemers: bouwheer, architect, aannemer, maar evengoed fabrikant en/of verkoper van bouwmaterialen, de bouwpromotor en de projectontwikkelaar.

Onze knowhow en begeleiding reiken verder dan het verlenen van bijstand in gerechtelijke procedures. Onze rol is ook preventief en adviserend.
U kunt bij ons terecht voor degelijk advies en betrouwbare bijstand voor ondermeer:

  • De redactie en het nazicht van verkoopovereenkomsten inzake bouwgronden en bouwmaterialen
  • De redactie en revisie van (onder)aannemings-en architectencontracten
  • De redactie en revisie van verkoopovereenkomsten op plan (wet Breyne)
  • Advies en bijstand, zowel gedurende de uitvoering van de bouwwerken als bij de opeenvolgende opleveringen en het nazicht van de eindafrekeningen
  • Het verlenen van bijstand n.a.v. de vaststelling van bouwgebreken, zowel in het kader van een gerechtelijke procedure als buitengerechtelijk
  • Optreden om openstaande factuursaldi te innen