Nieuws

16nov

Help ik ben ontslagen!

Auteur: Marc Cottyn Locatie: België Vakgebied: Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid Datum: 16/11/2023

In ons rechtssysteem worden heel wat verschillende regels gehanteerd nopens de ontslagregeling. Zo zijn er heel wat verschillen tussen de privésector en de overheid, doch ook wanneer het ontslag uitgaat van de werknemer of de werkgever. Ook het tijdstip van indiensttreding heeft invloed op de toepasselijke regels.

Recentelijk werden er nog aanpassingen gedaan zo onder meer aan de ontslagregeling binnen de lokale besturen. Vroeger werd een onderscheid gemaakt tussen de statutaire ambtenaren en de contractuele ambtenaren. Welnu dit onderscheid werd afgeschaft en eenzelfde regeling als voor de contractuele ambtenaar is nu van toepassing voor iedereen.

Deze nieuwe regels zijn van toepassing vanaf 1 oktober 2023.

Bij een betwisting is vanaf heden nog enkel de Arbeidsrechtbank bevoegd.

Wil je meer weten? Contacteer ons.


Delen op:

Gerelateerde artikelen