Nieuws

10mei

Duurzaamheidsrapporteringsverplichtingen

Auteur: Christoph Van Der Elst Locatie: België Vakgebied: Vennootschapsrecht Datum: 10/05/2023

In mei verschenen wij opnieuw in het tijdschrift Ondernemers van VOKA Oost-Vlaanderen.

We vroegen dit keer collega Christophe Van der Elst om een artikel te schrijven. Hij kroop met plezier nog eens in zijn pen en legt uit wat we moeten weten over de duurzaamheidsrapporteringsverplichtingen voor ondernemingen. Die rapporteringen gaan voor ondernemingen in voege vanaf 2024, de moeite dus om al eens te gaan lezen wat dat voor u juist betekent.

Het volledige artikel is terug te vinden via deze link op pagina 34 of hieronder:

 

VOKA Ondernemers - mei
Cover Ondernemers - mei
Christoph Van der Elst
Christoph Van der Elst

Terwijl de federale regering kibbelt hoe de pensioenen betaalbaar te houden en het begrotingstekort te verminderen en de Vlaamse regering zoet is met stikstof, hoogspanningslijnen en zonnepanelendiscussies, stoomt op Europees niveau de duurzaamheidstrein met nieuwe verplichtingen stevig verder.

Op het ogenblik van dit schrijven bereikten het Europees Parlement en de Raad een voorlopig akkoord om de hoeveelheid hernieuwbare energie tegen 2030 op te drijven tot 42,5% waar die drempel voorheen nog op 32% stond. Sinds 5 januari 2023 is de Richtlijn (EU) 2022/2464 duurzaamheidsrapportering voor ondernemingen (CSRD) van kracht. Vanaf boekjaar 2024 moeten ondernemingen gedetailleerd rapporteren over de maatschappelijke en ecologische impact van hun activiteiten. Ook de invloed van duurzaamheidsrisico’s en  opportuniteiten op de financiële gezondheid van de ondernemingen dient bekendgemaakt.  Die wederkerigheid staat bekend als de ‘dubbele materialiteit’. Dit rapport moet de beleggers, de stakeholders en de maatschappij beter in staat stellen de niet financiële prestaties van een onderneming te beoordelen. Het einddoel is om ondernemingen aan te moedigen hun ondernemingsmodel en activiteiten aan te passen aan de doelstelling van het Verdrag van Parijs. Het duurzaamheidsrapport gaat evenwel over meer dan alleen het klimaat.

Duurzaamheidscomponent

Het bestuursverslag moet een duurzaamheidscomponent bevatten met informatie over a) het ondernemingsmodel en -strategie; b) de doelstellingen en strategie ten aanzien van duurzaamheidsfactoren; c) de rol van het bestuur inzake de duurzaamheid; d) het duurzaamheidsbeleid, e) informatie over stimuleringsmaatregelen ten gunste van het bestuur gerelateerd aan duurzaamheidsfactoren; f) het due diligence proces inzake duurzaamheid; g) de risico’s die met de duurzaamheidskwesties verbonden zijn en h) de indicatoren die van belang zijn met betrekking tot de hierboven vermelde informatie. De informatie moet de waardeketen van de onderneming, met inbegrip van haar producten en diensten, haar zakelijke betrekkingen en haar toeleveringsketen meenemen.

ESRS

Om de rapportering in de Europese Unie in goede banen te leiden zijn er EU duurzaamheidsverslaggevingsstandaarden (of ‘ESRS’) opgesteld. Een eerste reeks van twaalf dergelijke standaarden is inmiddels bekend. Deze worden weldra met direct werkende Europese wetgeving ingevoerd (vermoedelijk deze zomer). Twee standaarden hebben een algemene strekking; vijf standaarden slaan op het milieu (klimaatwijziging, vervuiling, watergebruik, biodiversiteit en circulaire economie); vier standaarden kennen een meer sociaalrechtelijke invalshoek (werknemers, werknemers in de waardeketen, betrokken belanghebbenden en consumenten en eindgebruikers) en de laatste standaard heeft betrekking op het ondernemingsbeleid. Alles samen beslaan deze standaarden ruim driehonderd pagina’s. Andere standaarden, onder meer deze toegespitst op de rapporteringsverplichtingen van kleine en middelgrote ondernemingen, zijn op komst.

Rapportering

Ook de wijze van rapportering wordt aangepakt. De informatie moet worden ontsloten in een gespecifieerd elektronisch verslagleggingsformaat. Een zogenaamde ‘assurance’ toetst dit duurzaamheidsverslag. Het betreft een conformiteitsbeoordeling die een beperkte mate van zekerheid geeft dat het verslag in overeenstemming is met de rapporteringsverplichtingen. De commissaris of een onafhankelijke verlener van assurancediensten voert deze toets uit.

Rapporteringsverplichtingen

De nieuwe rapporteringsverplichtingen gaan stapsgewijze in. Voor grote beursgenoteerde ondernemingen met meer dan 500 werknemers vanaf boekjaar 2024, voor andere al dan niet genoteerde grote ondernemingen die aan tenminste twee criteria – omzet 40 miljoen EUR, activa 20 miljoen EUR, minimaal 250 werknemers – voldoen, vanaf boekjaar 2025 en voor genoteerde kleine en middelgrote ondernemingen vanaf boekjaar 2026. Dit zijn de rapporteringsplichtige ondernemingen maar een veelvoud aan ondernemingen zal indirect met deze CSRD te maken krijgen omdat zij als dochtervennootschap, toeleverancier of afnemer informatie zullen moeten verstrekken aan CSRD plichtige ondernemingen.


Delen op:

Gerelateerde artikelen