Nieuws

08jul

Uitbreiding van de juridische tweedelijnsbijstand op komst

Auteur: Tess Troch Locatie: België Vakgebied: Geen onderdeel van een categorie Datum: 08/07/2020

Vandaag werd in de kamercommissie justitie een wetsvoorstel goedgekeurd waardoor meer rechtszoekenden in de toekomst een beroep zouden kunnen doen op de juridische tweedelijnsbijstand. Deze bijstand, ook wel gekend onder de naam ‘pro deo‘, maakt het mogelijk dat mensen die niet zelf de nodige financiële middelen hebben om zich juridisch te laten bijstaan toch een beroep kunnen doen op een advocaat.

Bij de beoordeling of iemand recht heeft op deze bijstand wordt voornamelijk rekening gehouden met het gezinsinkomen. Deze inkomensgrenzen zouden in de toekomst gevoelig worden verhoogd. Zo mag, wie vandaag alleenstaand is, maximaal 1.026 EUR netto per maand verdienen om onder het systeem van de volledige kosteloosheid te vallen. Verdient men meer dan 1.317 EUR netto per maand dan komt men helemaal niet meer in aanmerking, zelfs niet voor een gedeeltelijke kosteloze bijstand.

Indien de huidige tekst effectief een meerderheid vindt in het parlement zouden de inkomensgrenzen de komende jaren aanzienlijk stijgen zodat in 2023 de inkomensgrens voor een alleenstaande tot boven de 1.500 EUR netto per maand zou komen te liggen.

Advocatenkantoor COTTYN volgt deze evolutievanzelfsprekend nauwgezet op.


Delen op:

Gerelateerde artikelen