Team

Lennert Dierickx

 

Na zijn opleiding rechten aan de Universiteit van Gent ging Lennert Dierickx onmiddellijk aan de slag als advocaat. Hij begon zijn stage aan de Gentse balie om in augustus 2014 het team van advocatenkantoor COTTYN te vervoegen. Gedurende zijn stage verkende hij diverse takken van het recht om, na verloop van tijd, zijn focus te leggen op zaken uit het strafrecht, personen- en familierecht, vreemdelingenrecht en het fiscaal recht. In 2015 was hij één van de laureaten van de jaarlijkse pleitwedstrijd van de balie van Dendermonde.

In maart 2017 rondde Lennert zijn stage af en bleef hij als medewerker verbonden aan het kantoor. In hetzelfde jaar keerde hij als praktijkassistent terug naar de Universiteit Gent. Sindsdien combineert Lennert de advocatuur met een deeltijds praktijkassistentschap aan de vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Publiekrecht en is hij er medelesgever van het vak ‘Algemene Beginselen van het Recht‘. Hij is er tevens lid van het Human Rights Centre en was commissaris van diverse masterproeven.

Lennert is een gedreven en gepassioneerde advocaat, die quasi dagelijks in de rechtbank terug te vinden is. Hij stond als strafpleiter cliënten bij in diverse spraakmakende zaken en trad op in procedures voor het hof van assisen en het Hof van Cassatie.

Sinds mei 2019 is Lennert Dierickx binnen het kantoor celcoördinator van de cel Strafrecht en Strafprocesrecht. Samen met de verantwoordelijke vennoot, Ann Van de Steen, coördineert hij de dagelijkse werking van deze cel. Daarbij begeleidt hij mee de advocaatstagiairs die zich in deze rechtstak wensen te verdiepen.

Studies

Universiteit Gent: master in de rechten – 2014

Balie

Lid van de balie van Dendermonde sinds 11-03-2014
Lid van de balie van Gent sinds 01-10-2022
Getuigschrift ‘Cassatie in strafzaken’ (Orde Vlaamse Balies)
Getuigschrift Supralat – Salduz opleiding (Orde Vlaamse Balies)

Expertise

Talenkennis

  • Nederlands
  • Frans
  • Engels

Vakgebieden

Lennert aan het woord

Als advocaat is het belangrijk om te begrijpen dat iemand die in aanraking komt met justitie, zich veelal op ongekend terrein begeeft. Cliënten bijstaan in hun dossier is meer dan alleen oog hebben voor het louter juridische. Ik vind het belangrijk dat de cliënt begrijpt wat er aan de hand is, weet wat hem of haar te wachten staat en kan rekenen op steun en begrip.

Een dossier is meer dan een nummer. Achter elk dossier schuilt een persoonlijk verhaal. Dat verhaal, wil ik kennen. Iedere cliënt heeft het recht op een advocaat die kritisch kijkt naar een dossier en die zaken in vraag durft te stellen. Ik hecht dan ook veel belang aan een grondige dossierkennis en het mezelf verdiepen in diverse wetenschappelijke domeinen die vaak onmiskenbaar verbonden zijn met een zaak (forensische analyses, DNA, psychologie,…). Iets denken is goed, iets weten is beter.

Als fiere Gentenaar werd mij het Gentse spreekwoord ‘nie neute, nie pleuje‘ met de paplepel ingegeven. Volharden, doorzetten en de lat hoog leggen, zijn zaken die ik mezelf in de dagelijkse praktijk steeds tracht op te leggen. Eens de toga is aangetrokken telt maar één belang, dat van de cliënt.