Team

Jan De Groote

 

Jan De Groote studeerde cum laude af aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij begon zijn stage in 2016 aan de balie van Brussel.

Hij is nu advocaat met een bijzondere interesse in mensenrechten en grondwettelijk recht met inbegrip van de bevoegdheidsverdeling binnen de Belgische Staat. Jan bekwaamt zich daarbij o.a. in bijzondere aspecten van de strafprocedure en de rechten van verdediging, milieu(straf)recht en administratief (sanctie)recht. Daarnaast begeleidt hij cliënten in (steden)bouwrecht, contracten(recht) evenals beslag- en executierecht.

Ten slotte heeft hij relevante ervaring in het internationaal privaatrecht, handelsrecht en het brede verbintenissenrecht (waaronder aansprakelijkheidsrecht). Hij komt geregeld tussen voor het Hof van Cassatie, de Raad van State en het Grondwettelijk Hof.

Jan De Groote is ook actief als vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de faculteit Recht en Criminologie, vakgroep Publiek Recht, aan de VUB.
Ook is hij onlangs benoemd tot gastprofessor aan dezelfde universiteit. Zijn expertise in recht, mensenrechten en bestuursrecht zal een waardevolle bijdrage leveren aan het academische leven.

Hij heeft een brede interesse in het recht en heeft kennis van het Common Law, Duits recht, Nederlands recht en Frans recht. Hij heeft ook verschillende opiniërende publicaties in de media op zijn naam.

Verder is hij voorzitter van de VUB-alumnivereniging OSB VUB vzw en is hij reserve-militair in het Belgische leger.

Studies

Vrije Universiteit Brussel: master in de rechten – 2016

Balie

Lid van de balie van Brussel van 04-04-2016 tot 08-04-2021
Lid van de balie van Dendermonde sinds 08-04-2021
Getuigschrift ‘Cassatie in strafzaken’ (Orde Vlaamse Balies)

Expertise

Talenkennis

  • Nederlands
  • Frans
  • Engels
  • Duits

Vakgebieden

Seminaries

Publicaties

  • De Groote, J. (2021). Breekt de nood grondwet. Today’s Lawyer. 2, 2-5.
  • De Groote, J. (2021). Het bewijs van het opzet in het stedenbouwstrafrecht: bekent het Hof van Cassatie kleur(loosheid)?. Noot onder Cassatie 3 mei 2016. 364-372.
  • De Groote, J. (2016). De bovengrens der fout en de ondergrens van het opzet: een doctrinale en rechtsvergelijkende analyse. Aprildossier 66-97.

Jan aan het woord

Een creatieve oplossing met zin voor pragmatiek. Daar ga ik voor.