Team

Frederik Renders

 

Nadat hij in 2006 aan de Katholieke Universiteit Leuven afstudeerde als master in de rechten, vervolledigde Frederik Renders zijn opleiding in 2007 met een aanvullende master in het economisch recht aan de Vrije Universiteit Brussel.

Meteen na zijn studies vervoegde Frederik het team van COTTYN en begon hij als advocaat aan de balie van Dendermonde. Hij bouwde inmiddels een expertise op in verschillende domeinen van het recht, waarbij de focus ligt op het algemeen verbintenissen- en ondernemingsrecht.

Doorheen de jaren ontwikkelde Frederik ook een bijzondere kennis van het vennootschapsrecht. Hij is bijzonder bedreven in de redactie van tal van commerciële overeenkomsten en begeleidt ondernemers, aandeelhouders, bestuurders en vennootschappen bij alle juridische vragen waarmee zij worden geconfronteerd. Daarbij verstrekt hij onder meer advies, ondersteunt hij de oprichting en overname van ondernemingen en behartigt hij de belangen van ondernemers en hun onderneming bij conflicten, zowel buiten als voor de rechtbank.

Binnen COTTYN vervult Frederik Renders ten slotte de rol van coördinator van de cellen Burgerlijk recht en Economisch (handels)recht.

Studies

Katholieke Universiteit Leuven: master in de rechten – 2006
Vrije Universiteit Brussel: master in het economisch recht – 2007

Balie

Lid van de balie van Dendermonde sinds 01-10-2007

Expertise

Talenkennis

  • Nederlands
  • Frans
  • Engels

Vakgebieden

Frederik aan het woord

Ik sta voor een nauwe en kwalitatieve betrokkenheid bij alle dossiers die ik behandel. Daarbij streef ik een open en heldere communicatie na zodat een band van wederzijds vertrouwen met de cliënt ontstaat.

Door middel van een doelgerichte en gespecialiseerde aanpak, voortdurend in overleg met de cliënten, zoek ik naar een passende oplossing voor hun problemen. Die oplossingen zijn bij voorkeur onderhandeld en constructief. Bij het streven daarnaar tracht ik mij steeds pragmatisch op te stellen. Wanneer dat echter onvermijdelijk blijkt te zijn, zal ik met een even grote gedrevenheid de gerechtelijke procedures voeren die nodig zijn om het gewenste eindresultaat te bereiken.