Team

Dominique Matthys

 

Dominique Matthys behaalde zijn diploma licentiaat in de rechten en licentiaat in de criminologie in 1976 aan de Universiteit Gent (UG). Zijn eerste stappen in de advocatuur, een toen nog onbekende wereld, onder leiding van zijn toenmalig patron stafhouder Antoon Van Damme, verliepen zo vlot dat Dominique zich al snel ‘thuis’ ging voelen in het vak.

Zijn patron motiveerde hem om naast het beroep in de enge zin ook aandacht te hebben voor de collectieve belangen. Zo komt het dat Dominique zeer snel actief is geworden in allerlei professionele verenigingen. Hij werd verkozen in het bestuur van de Vlaamse Conferentie der balie te Gent, waarvan hij later voorzitter werd, was jarenlang lid van de Raad van de Orde van de balie, nam daar herhaaldelijk de functie van secretaris waar, en werd uiteindelijk na twee jaar vice-stafhouderschap in 2007 verkozen tot stafhouder van de Gentse balie.

Dominique Matthys was ook actief in de Orde van Vlaamse Balies, waar hij diverse functies heeft bekleed: hij was jarenlang lid van de Algemene Vergadering, bekleedde twee bestuursmandaten van telkens drie jaar, en werd tot voorzitter verkozen in 2014, met een mandaat dat afliep in 2017.

Doorheen de jaren heeft Dominique Matthys zich steeds meer gaan toeleggen op materies waarin hij zich het best thuis voelt, inzonderheid het verbintenissen- en vastgoedrecht, het aannemings- en bouwrecht, het stedenbouwrecht en het ambtenaren- en tuchtrecht.

Studies

Universiteit Gent: licentiaat in de rechten – 1976
Universiteit Gent: licentiaat in de criminologie – 1976

Balie

Lid van de balie van Gent sinds 01-10-1976

Expertise

Talenkennis

  • Nederlands
  • Frans
  • Engels

Vakgebieden

Dominique aan het woord

Toen ik in 1971 mijn klassieke humaniorastudies beëindigde, had ik een heel ander beroep op het oog, en wilde ik dolgraag ingenieur-architect worden. Het besef dat – hoe interessant ook – de zobeweerde exacte wetenschappen mijn leven zouden beheersen bracht mij er echter toe om tijdig de switch te maken en over te schakelen naar de rechtenstudies die, zoals men nog steeds zegt, tot alles kunnen leiden.

De opgedane ervaring in ons beroep heeft mij geleerd dat advocaten vertrouwenspersonen zijn, die de plicht hebben om aan hun cliënten de best mogelijke dienstverlening te verstrekken.

De steeds toenemende diversificatie van het recht, en de steeds grotere impact van het recht op ons dagelijks leven, maken dat de burger – soms meer dan hij het beseft – gedegen en betrouwbare juridische bijstand nodig heeft, niet alleen voor de rechtbank, maar ook en wellicht nog het meeste daarbuiten.

De missie en de structuur van het kantoor COTTYN beantwoorden volledig aan deze visie, vermits zij aan de cliënten de beste mogelijkheid bieden om gegarandeerd kwaliteitsvol te worden geholpen.